Over ons

De Coninck Consulting

Open en gefundeerd advies

In 2011 werd De Coninck Consulting opgericht door Christian De Coninck, na een loopbaan van 10 jaar in de financiële sector. De Coninck Consulting is door de FSMA erkend als makelaar en is gespecialiseerd in spaar- en beleggingsverzekeringen.Sinds februari 2015 is Jacques Vanderborght vast medewerker van het kantoor, na eveneens een jaren lang traject in de financiële sector, meer bepaald in de beleggingssfeer. Zowel Christian (Lic. TEW 2001 Ruca) als Jacques (Lic. EW 1979 KULeuven) zijn beide economist van opleiding. Onze belangrijkste troef is de persoonlijke begeleiding en opvolging gebaseerd op expertise en ervaring.Ons kantoor staat onder toezicht van de FSMA en is ingeschreven als verzekeringsmakelaar onder het nummer 109.228 A in het register van de verzekeringstussenpersonen. U kan het register raadplegen op www.fsma.be. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2 220 52 75.Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as.