Onze oplossingen

De Coninck Consulting

Open en gefundeerd advies

Advies


Onze kernactiviteit bestaat erin om advies te geven over uw vermogen, onder vorm van het aanbieden en optimaliseren van de prestaties van tak 21 en tak 23 verzekeringscontracten.


Vanuit uw verwachtingen en doelstellingen, aangevuld met uw kennis en ervaring op vlak van sparen en beleggen bepalen we uw profiel.        We  gaan op zoek naar de formule die het best aansluit bij dit profiel. Volgens de principes van open architectuur werken we een voorstel op maat uit. De selectie van maatschappij en fondsen gebeurt onpartijdig. Wij kunnen volledig ongebonden in de keuze en selectie blijven. De historiek wordt vergeleken, kerncijfers en vooruitzichten worden onder de loep genomen alvorens we een fonds in onze selectie opnemen. We kijken bovendien naar de omvang en de oprichtingsdatum van het fonds en vergelijken de rendementen en schommeling met gelijkaardige fondsen.


Als verzekeringsmakelaar bieden wij een constructie onder tak 21 of tak 23 of een combinatie van de beide takken.Opbouw


De opbouw kan u zien in het kader van uw latere pensionering of zonder specifiek vooraf bepaald doel. Met het oog op het voorzien van een aanvullend inkomen na pensionering zijn een aantal fiscale mogelijkheden te benutten.Voor zelfstandigen (VAPZ, IPT en Riziv ) en voor particulieren (pensioensparen en lange termijn fiscaal sparen) werken wij samen met een aantal maatschappijen. De keuze voor een maatschappij hangt af van de kwaliteit en stabiliteit. Ook de kostenstructuur van de aangeboden polis is mee doorslaggevend.

Voor zelfstandigen, vrije beroepen en vennootschappen bekijken we, eventueel na overleg met de boekhouder, de interessantste oplossingen van diverse verzekeraars.Los van de fiscale plannen, producten die meestal uitgaan van een vast rendement, kan er bij niet-fiscale oplossingen eveneens voor regelmatige stortingen in beleggingsfondsen geopteerd worden.

Deze spaarplannen worden veelal voor een langere looptijd aangegaan waardoor bij regelmatige stortingen een kapitaal wordt opgebouwd aan een gemiddelde koers. De keuze van de fondsen is ook bij deze opbouwplannen gebaseerd op uw profiel en onze analyse.