Home

De Coninck Consulting

Open en gefundeerd advies

Tak 21 en tak 23 in alle openheid
In de huidige, complexe en steeds veranderende wereld is uw weg vinden geen gemakkelijke opgave. Een adviseur begeleidt   u.


De Coninck Consulting BV is gespecialiseerd in spaar- en beleggingsverzekeringen (tak 21 en tak 23) voor particulieren, zelfstandigen en vrije beroepen. Onze sterkste troef als makelaar is openheid. We hebben de vrijheid om te adviseren hetgeen best bij u past.


Na een grondige analyse van uw persoonlijke situatie, aangevuld met uw kennis en ervaring zoeken we voor u een optimaal pakket dat helemaal beantwoordt aan uw verwachtingen en doelstellingen.


Bij ons primeert het persoonlijk contact. Zo trachten we om, indien gewenst, zelf bij  u langs te komen. Alles in ons kantoor gebeurt in het grootste vertrouwen.